ἀγγελικόν

ἀγγελικός
of
masc acc sg
ἀγγελικός
of
neut nom/voc/acc sg

Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες). 2014.

Look at other dictionaries:

  • схима — @font face {font family: ChurchArial ; src: url( /fonts/ARIAL Church 02.ttf );} span {font size:17px;font weight:normal !important; font family: ChurchArial ,Arial,Serif;}  (σχῆμα) образ: высшая степень монашества, соединенная с новыми,… …   Словарь церковнославянского языка

  • богопозорище — БОГОПОЗОРИЩ|Е (1*), А с. Зд. Зрелище для ангелов: вамъ же дх҃вныи токъ текуще ст҃го пощень˫а. въ трудоположника нетлѣньнаго. и б҃опозорища англ(с)каго. (τὸ ϑέατρον ἀγγελικόν) ФСт XIV, 212в …   Словарь древнерусского языка (XI-XIV вв.)

  • Иосиф (Босх) — В данной биографической статье отсутствует мирское имя данного епископа Вы можете помочь проекту, добавив его в текст статьи …   Википедия

  • φυσικός — ή, ό / φυσικός, ή, όν, ΝΜΑ, θηλ. και ός Ν [φύσις] 1. αυτός που ανήκει ή αναφέρεται στη φύση ή αυτός που προέρχεται από τη φύση, εγγενής (α. «φυσικά χαρίσματα» β. «πάλιν δὲ ἐρωτώμενος, ἡ ἀνδρεία πότερον εἴη διδακτὸν ἤ φυσικόν», Ξεν.) 2. αυτός που… …   Dictionary of Greek

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.